Bulk Paleo Pancakes

$12.00

Our delicious Paleo Pancakes come in bulk now!
(12 pancakes per order)

12 × Paleo Pancake